DataRobotten og Identitetssikring

DataRobotten ApS er på ligefod med MitID Erhverv godkendt som Full-service IDP. Det betyder at DataRobotten ApS leverer en tillidstjeneste på sikrigsniveau ‘Betydelig’, eller sagt med andre ord: DataRobotten ApS står på mål for de identiteter, som vores kunder benytter til login på div. tjenester, hvad enten det er i forbindelse med Microsoft EntraID eller Unilogin baseret tjenester.

DataRobotten ApS er underlagt kravene i National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), og som Full-service IDP skal kunderne ikke godkendes i relation til NSIS. Arbejdet med efterlevelse, godkendelse og identitetssikring ligger hos DataRobotten ApS. I forbindelse med identitetssikring er den baseret på enten brugernes MitID privat eller deres ICAO pas. Det gør det derfor muligt for DataRobotten ApS at sikre identiteten på de udstillede brugeridentiteter i et internationalt perspektiv. Vi ser ofte at den del af vores kunder har medarbejdere uden et MitID Privat og med et behov for identitetssikring af disse medarbejdere, så de f.eks. kan logge på Unilogin baseret tjenester.

Mere information om NSIS findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: https://digst.dk/it-loesninger/standarder/nsis/