Trådløs adgang med certifikat

En lille forhistorie: Jeg kan ikke komme på det trådløse net – siger en elev. Læreren sender straks eleven ned til den IT ansvarlige på skolen, der sletter opsætningen af det trådløse net på elevens computer. Derefter koblers på det trådløse net igen. Det viste sig, at det var eleven der havde skiftet kodeord, men ikke fået det opdateret i den trådløs opkobling på sin computer.

 

Med DataRobottens Certifikatbaseret Radius løsning vil alle maskiner på skolen benyttes et certifikat i opkoblingen til det trådløse net. Certifikatet vil enten være et computer-certifikat udstedt til den specifikke maskine (skolens ejede maskiner) eller et bruger-certifikat til en specifik maskine tilknyttet den aktuelle bruger (brugernes egne maskiner, telefoner mfl.)

For brugercertifikater er det muligt at begrænse antallet af aktuelle certifikater så den enkelte bruger/elev kun kan tilkoble “x” antal enheder samtidig.

Certifikatet bliver ikke ugyldigt ved password skifte.